SEMESTERPLAN

-UKE 34-

OPPSTART MED GRATIS PRØVETIME


-UKE 39-

VENNEUKE (TA MED EN VENN GRATIS)


-UKE 40-

HØSTFERIE


-UKE 42-

ÅPEN UKE


-UKE 51-

SISTE UNDERVISNINGSUKE