SOLVEIG JOHANSEN


ASSISTENT - TEATERSolveig (18år) er dramaelev på Halden Videregåendeskole

på Musikk, Dans og Drama. Siden Solveig var 8 år har hun

vært aktiv med teater i Vindeleka Barn- og Ungdomsteater.


Foruten at du kanskje treffer henne på Bryggerhuset kan du

plutslig oppdage henne som gjenferd midt i natten under 

GostGuiding på Fredriksten Festning...