CHARLOTTE FJELL LINDMAN


SKUESPILLER & TEATERPEDAGOGCharlotte bor i Oslo og er teaterpedagog og skuespiller. Hun har skuespillerutdannelse fra Nordisk Institutt for Scene og Studio (NISS), og fra Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har hun en bachelorgrad i drama- og teaterkommunikasjon og et årsstudium i drama-pedagogikk.


I tillegg til Halden Teaterskole arbeider hun nå på Minkens barne og ungdomsteater i Oslo, og på BærMuDa Mini og BærMuDa Ungdom i Bærum.


Mobil : 97 73 43 12

E-post : charlotte@haldenteaterskole.no