HØSTSEMESTERET (14 uker)

30 minutters klasser = kr 1.300,-
45 minutters klasser = kr 1.500,-
60 minutters klasser = kr 1.700,-
75 minutters klasser = kr 1.900,-
90 minutters klasser = kr 2.000,-
120 minutters klasser = kr 2.200,-

FAKTURA

Faktura sendes per e-post som opplyst ved innmelding. Husk å skrive elevens navn eller fakturanummer på innbetalingen. Rabatten kan brukes som søsken- og kvantummodrasjon.


VÅRSEMESTERET (16 uker)

30 minutters klasser = kr 1.500,-
45 minutters klasser = kr 1.700,-
60 minutters klasser = kr 1.900,-
75 minutters klasser = kr 2.100,-
90 minutters klasser = kr 2.200,-
120 minutters klasser = kr 2.400,-

RABATTER

100,- kr i rabatt på kurs nr. 2
200,- kr i rabatt på kurs nr. 3
300,- kr i rabatt på kurs nr. 4
400,- kr i rabatt på kurs nr. 5
500,- kr i rabatt på kurs nr. 6 osv.